Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

15.02.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Prawo własności przemysłowej, współpraca adwokata z rzecznikiem patentowym, uzyskanie praw własności przemysłowej – procedura, postępowania sporne przed UPRP oraz EUIPO (udział adwokata w postępowaniu, opłaty, terminy), przeniesienie praw i udzielanie zezwolenia na korzystanie z praw własności przemysłowej przez inny podmiot, konstrukcja roszczeń z prawa własności przemysłowej

godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego (w szczególności pojęcie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki, problem jej reprezentacji, prawa i obowiązki wspólników)

grupa III, IV
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego (w szczególności pojęcie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki, problem jej reprezentacji, prawa i obowiązki wspólników)

godz. 17.30 adw. Paweł Koehler – Prawo własności przemysłowej, współpraca adwokata z rzecznikiem patentowym, uzyskanie praw własności przemysłowej – procedura, postępowania sporne przed UPRP oraz EUIPO (udział adwokata w postępowaniu, opłaty, terminy), przeniesienie praw i udzielanie zezwolenia na korzystanie z praw własności przemysłowej przez inny podmiot, konstrukcja roszczeń z prawa własności przemysłowej

Data

15 lutego 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content