Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

17.02.2021 r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – Wymogi (formalne) ważności i skuteczności umów: zgoda organów osób prawnych na zawarcie umowy, zgoda podmiotów publicznych, umowy przekraczające zwykły zarząd majątkiem wspólnym, umowy przekraczające zwykły zarząd rzeczą wspólną
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły – oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – Wymogi (formalne) ważności i skuteczności umów: zgoda organów osób prawnych na zawarcie umowy, zgoda podmiotów publicznych, umowy przekraczające zwykły zarząd majątkiem wspólnym, umowy przekraczające zwykły zarząd rzeczą wspólną

Data

17 lutego 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content