Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

22.03.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Reprezentacja i prowadzenie spraw w spółkach handlowych ( reprezentacja organiczna i pełnomocnicza), szczególne rodzaje reprezentacji ( art. 210 ksh , 253 ksh), mandat a kadencja , sposoby wygaśnięcia mandatu, fałszywy organ i fałszywy pełnomocnik .Wpływ art. 39 kc na ważność czynności prawnej zawartej przez fałszywy organ a skutki wynikające z art. 14 , 15, 16, 17 ustawy o KRS( ochrona osób działających w dobrej wierze)
godz. 17.30 adw. Paweł Koehler – Prawo autorskie – ustalanie autorstwa utworu, umowne przeniesienie autorskich praw majątkowych lub pokrewnych na inną osobę, licencja na korzystanie z cudzych praw autorskich, wyznaczanie pól eksploatacji, rozpowszechnianie cudzego wizerunku, konstrukcja roszczeń o ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych, wycena wartości praw autorskich przez biegłego

grupa III, IV
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Prawo autorskie – ustalanie autorstwa utworu, umowne przeniesienie autorskich praw majątkowych lub pokrewnych na inną osobę, licencja na korzystanie z cudzych praw autorskich, wyznaczanie pól eksploatacji, rozpowszechnianie cudzego wizerunku, konstrukcja roszczeń o ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych, wycena wartości praw autorskich przez biegłego
godz. 17.30 Małgorzata Gajewska – Nowak – Reprezentacja i prowadzenie spraw w spółkach handlowych ( reprezentacja organiczna i pełnomocnicza) , szczególne rodzaje reprezentacji ( art. 210 ksh , 253 ksh), mandat a kadencja , sposoby wygaśnięcia mandatu, fałszywy organ i fałszywy pełnomocnik .Wpływ art. 39 kc na ważność czynności prawnej zawartej przez fałszywy organ a skutki wynikające z art. 14 , 15, 16, 17 ustawy o KRS( ochrona osób działających w dobrej wierze)

Data

22 marca 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content