Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

09.06.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – prawo pacjenta do informacji (przedmiot i zakres informacji, podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji, obowiązek informacji w przypadku pacjentów małoletnich, ubezwłasnowolnionych, nieprzytomnych)
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – powództwo o ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego oraz o stwierdzenie nieważności czynności prawnej

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – powództwo o ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego oraz o stwierdzenie nieważności czynności prawnej
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – prawo pacjenta do informacji (przedmiot i zakres informacji, podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji, obowiązek informacji w przypadku pacjentów małoletnich, ubezwłasnowolnionych, nieprzytomnych)

Data

9 czerwca 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content