Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

29.09.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym: sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skarga na orzeczenie referendarza sądowego
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Powództwo o separację wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – Powództwo o separację wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – Środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym: sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Data

29 września 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content