Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

13.10.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – Tajemnica lekarska (prawo pacjenta do tajemnicy informacji, przedmiot i zakres tajemnicy lekarskiej, informowanie osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta, ujawnienie tajemnicy lekarskiej w przypadku braku zgody pacjenta, tajemnica informacji po śmierci pacjenta). Dokumentacja medyczna (udostępnianie pacjentom i osobom trzecim, dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta)
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Powództwo o rozwód wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – Powództwo o rozwód wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – Tajemnica lekarska (prawo pacjenta do tajemnicy informacji, przedmiot i zakres tajemnicy lekarskiej, informowanie osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta, ujawnienie tajemnicy lekarskiej w przypadku braku zgody pacjenta, tajemnica informacji po śmierci pacjenta). Dokumentacja medyczna (udostępnianie pacjentom i osobom trzecim, dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta)

Data

13 października 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content