Wykład profesora Piotra Kruszyńskiego

Popularne tagi: wykład
Wykład profesora Piotra Kruszyńskiego

W auli Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach wykład wygłosił dziś profesor Piotr Kruszyński.
Ponad 200 osób przysłuchiwało się rozważaniom poświęconym zmianom w kodeksie postępowania karnego. Nowe rozwiązania weszły już w życie i stykamy się z nimi w praktyce.

Zapowiadając wykładowcę dziekan Roman Kusz wskazał ,że nowelizacja KPK w ocenie autorów ustawy miała służyć przyśpieszeniu postępowanie i ułatwieniu pracy sądów, ale niesie ona rozwiązania trudne do akceptacji z punktu widzenia realizacji gwarancji procesowych naszych klientów. Przywołał tu przykład uzasadnień wyroków sporządzanych na formularzach, z którymi to coraz częściej się spotykamy, czy też możliwość prowadzenia postępowania pomimo usprawiedliwienia nieobecności przez oskarżonego.

Profesor Piotr Kruszyński przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych rozwiązań wspomniał swój projekt procesu kontradyktoryjności, który to był w zredukowanej formie testowany w praktyce jedynie przez okres dziewięciu miesięcy.

Profesor swoje wywody przeprowadzał w oparciu o wielkie doświadczenie praktyczne, bowiem od kilkudziesięciu lat wykonuje także zawód adwokata.
Wykładowca odniósł się także do proponowanych nowych rozwiązań odnosząc się do instytucji Sądów Pokoju i zaprezentował swoje stanowisko w tym zakresie.
Czas wykładu minął bardzo szybko, co zawdzięczamy zapewne zarówno interesującemu tematowi jak i talentom dydaktycznych i oratorskim wykładowcy.

A już za tydzień kolejny wykład: tym razem w auli WPiA UŚ spotkamy się sędzia dr Łukaszem Zamojskim ,który będzie kontynuował omówienie zmian w KPC.

Skip to content