Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu adwokackiego w 2021 r.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu adwokackiego w 2021 r.

https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-wytycznenaegzaminykomorniczyadwokackiiradcowski2021r-30953.pdf?fbclid=IwAR1cNxO_lIOF-IxiqIA2Owul1eh3-vxzQnIpd2tXZOy3_z-XkSBUNisQzyk

Skip to content