XIII Europejski Kongres Gospodarczy

Popularne tagi: kongres

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

Z wielką przyjemnością informuję, iż na XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, w dniu 20 września 2021 roku odbył się panel pt.: „Prawo wobec wyzwań zmieniającej się gospodarki”, którego gospodarzem była Naczelna Rada Adwokacka.

Tradycyjnie moderatorem i gospodarzem panelu był Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – adwokat Roman Kusz. Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Przemysław Rosati, Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Bartosz Grohman, adw. Wojciech Iwański, adw. Mikołaj Śniatała, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Adam Abramowicz, prof. Barbara Piontek, prof. Paweł Wojciechowski, prof. Robert Tomaszek.

Uczestnicy panelu wypowiadali się m.in. o tym, czy obowiązujące regulacje prawne ułatwiają przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej, czy też jakieś sfery pozostaję poza regulacjami prawnymi i jaki to ma wpływ na możliwość prowadzenia przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności gospodarczych oraz czy obowiązujące regulacje sprzyjają biznesowi. Paneliści zwracali uwagę, iż projekty ustaw powinny trafiać do konsultacji społecznych oraz, iż częściej niż dotychczas należy posiłkować się i zasięgać opinii praktyków z danych dziedzin gospodarki, których ma dotyczyć powstający akt prawny.

Wszyscy również zgodnie przyznali, iż proces ustawodawczy jest wolniejszy od rozwijającej się gospodarki i nie nadąża za rozwojem wielu jej dziedzin. Jako przykład podając kryptowaluty.

Panel Adwokatury Polskiej po raz kolejny wybrzmiał na EKG. Dziekan ORA w Katowicach – adw. Romana Kusz – organizuje powyższy panel Adwokatury Polskiej już od prawie dziesięciu lat.

Z poważaniem,
adw. Marta Imiołczyk – Porębska
wicedziekan ORA w Katowicach

Skip to content