Zagraniczne szkolenie AML-CTF / online / 28 czerwca 2021 roku

Popularne tagi: seminarium
Adwokatura Polska

Bezpłatne szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF).

W czerwcu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła przetarg na opracowanie i organizację szkoleń dla prawników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF) na szczeblu Unii Europejskiej.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wraz z Europejską Fundacją Prawników (ELF) złożyły wspólny wniosek o zorganizowanie takich szkoleń i uzyskując wysoką ocenę Komisji zostały wybrane do ich realizacji.

W pierwszych dwóch etapach opracowano program szkoleniowy i podręczniki szkoleniowe.

Obecnie projekt przechodzi do trzeciego i ostatniego etapu, tj. szkoleń dla prawników, obejmujących istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML-CTF), takich jak tajemnica zawodowa, ocena ryzyka, obowiązki sprawozdawcze i kwestie transgraniczne.

Seminarium online dla adwokatów i aplikantów adwokackich z Polski odbędzie się w języku angielskim w dniu 28 czerwca 2021 roku (przewidywane godziny 9:00 – 13:00).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywy udział w szkoleniu.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa (ogólny, nie spersonalizowany ze względu na dużą liczbę uczestników). Bliżej daty szkolenia uczestnicy otrzymają od organizatorów dodatkowe dokumenty i instrukcje dotyczące połączenia, natomiast po szkoleniu otrzymają prezentacje.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego w terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku wyłącznie mailowo na adres: info@nra.pl

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniach, organizatorzy przewidują selekcję zgłoszeń.

Do pobrania:
Formularz aplikacyjny

Więcej informacji o tym projekcie na stronach:
http://aml4lawyers.eu/
https://elf-fae.eu/aml-tender/
https://www.ccbe.eu/actions/projects/

Skip to content