Zapraszamy na szkolenie E-doręczenia według ustawy z 28 maja 2021r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c.

Popularne tagi: szkolenia
Szkolenia online

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich adwokatów na bezpłatne szkolenie online.

Szkolenie obejmie następujące zagadnienie:

E-doręczenia według ustawy z 28 maja 2021r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c.

data szkolenia: 30 czerwca 2021 r w godz. 17.00-18:30

Prowadzący: Pan Prof. Dr hab. Jacek Gołaczyński

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego do dnia 25 czerwca i odesłanie go na adres wskazany przez Izbę .

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów szkoleniowych: 2

Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy e- doręczenia

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

Skip to content