Zapraszamy na wykład

Popularne tagi: seminarium, wykład
Szkolenie-online

Warszawa, dn. 19 kwietnia 2022 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich:

„Zjawisko dopingu w sporcie: Walka z dopingiem w sporcie – rys historyczny oraz sytuacja współczesna. Odpowiedzialność dyscyplinarna za doping w sporcie – natura i charakter”

Wykładowcy:
Pan dr nauk farm. Andrzej Pokrywka
Pan dr nauk prawnych Michał Rynkowski

Czas trwania: 120 min.

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 28 kwietnia 2022 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykład nie będzie prowadzony na żywo, zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.
Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia.

Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest tutaj: https://palestra.pl/pl/faq

Serdecznie zapraszamy!

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

Skip to content