Zaproszenie na szkolenie

Popularne tagi: szkolenia
Szkolenie-online

Szanowni Państwo,

26 kwietnia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSR dr Łukasz Zamojski

Temat  : „Szkolenie z przepisów o elektronizacji postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym KRS, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”

Szkolenie obejmie zagadnienia dotyczące:

  • obligatoryjności bądź fakultatywności złożenia do sądu rejestrowego wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  • sposobów złożenia wniosku i załączników, w tym kwestii prawidłowości podpisania wniosku, podpisania / uwierzytelnienia załączników (również przez profesjonalnego pełnomocnika),
  • wykazania umocowania przez pełnomocnika w elektronicznym postępowaniu rejestrowym,
  • niezbędnej treści pouczeń udzielanych przez sąd rejestrowy stronom i skutków braku właściwego pouczenia,
  • nowej definicji nieprawidłowego wypełnienia formularzy rejestrowych,
  • jawności dokumentów zgromadzonych w elektronicznych aktach rejestrowych,
  • nowych regulacji dotyczących postępowania odwoławczego.

Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM.

WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY  I UDOSTĘPNIONY

Link aktywacyjny zostanie przesłany

Notatka o wykładowcy:

Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, dr Łukasz Zamojski, obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, sędziów, referendarzy sądowych oraz aplikantów w/w zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych, w 2013 r. delegowany do SN jako sędzia sądu powszechnego w charakterze asystenta sędziego SN.

Za udział w szkoleniu przysługują 3 pkt. szkoleniowe.

Udział w szkoleniu nie wymaga zgłoszenia.

Serdecznie Zapraszamy !

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content