Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 27 października 2022 r.

Szanowni Państwo!

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

Podmiotowe środki dowodowe jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Wykładowca: r. pr. dr Andrzela Gawrońska – Baran – doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych, a także wykładowca na kilku uczelniach wyższych na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Współautor publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021) oraz autor publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (lipiec 2021).

Czas trwania: 180 min.

Szkolenie odbędzie się w dniu 02.11.2022 r.

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie znajdują się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/szkolenie-podmiotowe-srodki-dowodowe-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy,2637,prelegenci.html

Wykład będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

Z wyrazami szacunku

adw. Bartłomiej Mużyło

adw. Joanna Oświecińska

adw. Grzegorz Kopeć

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Skip to content