Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 9 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo!

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

Spory na tle realizacji umów o zamówienie publiczne oraz pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów”.

Wykładowca: adw. Grzegorz Mazurek – specjalista w zakresie wydatkowania środków publicznych, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Praktykę zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, SGGW.

Czas trwania: 180 min.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.11.2022 r.

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie znajdują się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/szkolenie-spory-na-tle-realizacji-umow-o-zamowienie-publiczne-oraz-pozasadowe-sposoby-rozwiazywania-sporow,2672.html

Wykład będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

Z wyrazami szacunku

adw. Bartłomiej Mużyło

adw. Joanna Oświecińska

adw. Grzegorz Kopeć

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej 

Skip to content