Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 13 grudnia 2022 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

„Język jako narzędzie wprowadzające inkluzywność, zapewniające równe traktowanie i poszanowanie godności oraz różnorodności”

Wykładowca: adw. Michał Chochoła – adwokat, mediator, bioetyk. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach oraz Komisji ds. równego traktowania przy NRA.

W swojej praktyce zajmuje się problemami osób LGBTQA+ oraz prawnymi aspektami zakażenia wirusem HIV. Pracuje także z parami nieheteronormatywnyni w celu wypracowania między nimi umów, gwarantujących minimum praw partnerskich – wobec braku takich unormowań na gruncie systemowym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, był uczestnikiem studiów III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czas trwania: 90 min.

Szkolenie odbędzie  się w dniu 21.12.2022 r. w godz. 18.00-19.30

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem

https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/13/13

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony.

Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Zapisy na wykład przyjmujemy do dnia 20.12.2022 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra

Z wyrazami szacunku

adw. Katarzyna Golusińska
Przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania Naczelnej Rady Adwokackiej

 

 

 

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Skip to content