Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Szkolenie-online

Warszawa, dn. 13 stycznia 2022 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich:

„Adwokat w obliczu Polskiego Ładu: Wpływ nowych regulacji na działalność Kancelarii Adwokackich”.

Wykładowca: Pan adw. Bartosz Kubista

Czas trwania: 180 min.
Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 20 stycznia 2022 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykład nie będzie prowadzony na żywo, zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.

Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia.
Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest tutaj: https://palestra.pl/pl/faq

Serdecznie zapraszamy!

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

Skip to content