Zmiany w pracy sądów – informacja

Popularne tagi: sąd
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Adwokaci oraz Aplikanci Adwokaccy,

W związku z rekomendacjami Ministra Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia trybu pracy dwuzmianowej w sądach, po rozmowach z rzecznikami prasowymi: Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Rybniku, ustaliłam, iż sądy te pracują jak na razie w dotychczasowym trybie. Nie ma również żadnych informacji o ewentualnej zmianie tego trybu w najbliższym czasie.

Z uwagi jednak na dynamiczną sytuację epidemiczną zdejmowane są z wokand sprawy jednostkowe. Co do zasady, sędziowie w tych sądach, mają rozpisane wokandy do marca-kwietnia 2021 roku i na dzień dzisiejszy ich terminy pozostają bez zmian.

Uprzejmie proszę o śledzenie komunikatów w kolejnych dniach, mając na uwadze zmienną sytuację, w której się obecnie znajdujemy.

Z poważaniem,
adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Skip to content