8 Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Szanowni Państwo !

W dniu 28.09.2022 r. odbywać się będzie 8 Forum Prawa Mediów Elektronicznych.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej,

Stacjonarnie wydarzenie odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, Katowice.

W wydarzeniu będzie można uczestniczyć on- line (poniżej sposób rejestracji).

Forum Prawa Mediów Elektronicznych jest ogólnopolską konferencją naukową organizowaną przez kilka renomowanych podmiotów: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, CYBER SCIENCE -Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych), CBKE (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej działające przy Uniwersytecie Wrocławskim).

Ponadto partnerami wydarzenia są także podmioty zarówno ze sfery biznesu (Samsung, Asseco, Związek Banków Polskich) jak i podmioty ze sfery publicznej (Cyfrowa Polska, Województwo Śląskie).

Tematyka tegorocznej edycji konferencji obejmuje szeroko pojęte prawo nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, związanych z e-wymiarem sprawiedliwości (cyfrowy sąd), tokenizacji gospodarki cyfrowej, dane w przemyśle 4.0.

Prelegentami podczas wydarzenia będą naukowcy oraz osoby ze świata finansów, informatyki i biznesu.

Ważnym społecznie tematem poruszanym podczas forum będą zagadnienia dotyczące projektu rozporządzenia ustanawiającego zasady przeciwdziałania i zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie.

Uprzejmie przedkładam program wydarzenia, który jest interaktywny.

Link to rejestracji wewnątrz pdf.

Po kliknięciu na ikonę „rejestracja” (str. 3) zostaną Państwo przekierowani do formularza zgłoszeniowego,

Również na str. 3 po kliknięciu w ikonę „transmisja” mogą Państwo na żywo śledzić wydarzenie – bez konieczności przyjazdu do Katowic.

Wydarzenie jest spójne z działaniami samorządu, szczególnie w zakresie cyfryzacji i informatyzacji środowiska adwokackiego oraz edukacji i promocji nowych technologii w ramach wykonywania zawodu Adwokata.

Adw. Przemysław Rosati
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego

Skip to content