Cyfryzacja aplikacji adwokackiej

Szanowni Państwo!

W 2023 r. aplikacja adwokacka wchodzi krokiem cyfrowym!

Naczelna Rada Adwokacka w 2022 r. zakończyła prace nad modułem eSOA (elektroniczny System Obsługi Adwokatury) dedykowanym aplikacji adwokackiej – e-Dziennikiem.

W ramach cyfryzacji aplikanci będą mogli korzystać m.in. z e-Dziennika, który ma za zadanie usprawnić przebieg aplikacji oraz cyfryzować organizację tego procesu.

Użytkownikami e-Dziennika są Okręgowe Rady Adwokackie, wykładowcy szkolenia aplikantów i przede wszystkim aplikanci adwokaccy.

Część modułu eSOA dedykowanego aplikantom adwokackim, do której dostęp możliwy jest poprzez Panel Adwokata panel.e-soa.pl/ lub bezpośrednio przez https://edziennik.e-soa.pl/, pozwala m.in. na:

  • usprawiedliwianie nieobecności
  • składanie wniosków dot. różnych spraw
  • składanie prac domowych i wgląd do ocen
  • przeglądanie materiałów do zajęć dodawanych przez wykładowców (baza wiedzy)
  • podgląd planu zajęć (plus funkcja alertów dotyczących zmian w planie)

Cyfryzacja nie zastąpi praktyki adwokackiej oraz nauki do egzaminu ale z pewnością poprawi komfort nauki aplikantom adwokackim.

Rok 2023 r. w samorządzie adwokackim będzie w wielu aspektach pracy adwokata rokiem cyfryzacji.

Z wyrazami szacunku

Adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content