Festyn naukowy – sprawozdanie

Popularne tagi: festyn

Szanowni Państwo!

W dniu 11.06.2022 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego, CYBER SCIENCE, wydawnictwo Wolters Kluwer i  Uniwersytet Śląski zorganizowali Festyn Naukowy, który miał charakter imprezy rodzinnej.

Wydarzenie odbyło się w budynku WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, było dedykowane dla  adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników oraz innych zainteresowanych (nie związanych z prawem) i ich rodzin i bliskich. W imprezie mogły brać udział osoby z całej Polski.

Impreza podzielona była na dwie części: wykłady oraz warsztaty.

Pierwsza część wydarzenia składała się z wykładów na temat cyberprzestrzeni oraz prawa.

Wśród wykładowców byli: dr hab. prof. UŚ, Rzecznik Generalny TSUE Maciej Szpunar, dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek, dr Michał Nowakowski, dr Marlena Sakowska – Baryła, adw. Paulina Rzeszut, mec. Maciej Groń.

Elementami wspólnymi wszystkich wykładów były kwestie dotyczące sztucznej inteligencji, w tym jej zastosowania i odpowiedzialności cywilnej, przetwarzania danych osobowych, oraz wyzwań z jakimi każdy z nas, jako człowiek i jako prawnik, musi się zmierzyć w ramach przenikania cyfrowego świata do życia codziennego.

Drugą część wydarzenia stanowiły warsztaty praktyczne, przy użyciu sprzętu elektronicznego, przeznaczone dla uczestników wydarzenia i ich bliskich, które zostały poprowadzone przez adw. Dominikę Syrociak, dr. inż. Rafała Prabuckiego, mgr Jakuba Wyczika.

Tematami warsztatów były: cyberchigiena, cyberbezpieczeństwo oraz tworzenie i używanie NFT i tokenów. 

Warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularnością, rozstrzał wieku były bardzo duży, uczestnicy mieli od kliku po kilkadziesiąt lat. Osoby biorące udział w wydarzeniu były bardzo zaangażowane w przeprowadzane zajęcia oraz zadawały dużo pytań.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, wykładom i warsztatom towarzyszyła również dobra zabawa m.in. dzięki atrakcjom przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz serwowanej wacie cukrowej.

W wydarzeniu, na zaproszenie Prezesa NRA Przemysława Rosatiego oraz Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Grzegorza Kopcia, uczestniczyli również członkowie Instytut LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zarówno Instytut LegalTech NRA jak i Komisja Doskonalenia Zawodowego planuje dalszą współprace ze Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE, konsorcjum naukowo-dydaktycznym utworzonym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską. Podmiot działa pod przewodnictwem dr hab. prof. UŚ Dariusza Szostka.

Dzień przed Festynem Naukowym, w dniu 10.06.2022 r. Prezes NRA Przemysław Rosati, podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, porozumienie z Uniwersytetem Śląskim , CYBER SCIENCE dotyczące współpracy w zakresie przygotowania kadr w obszarze informatyki, technologii cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

W ramach Porozumienia NRA oraz CYBER SCIENCE będą realizować wspólne projekty naukowe i dydaktyczne, konferencje, seminaria i warsztaty, opiniowanie projektów aktów prawnych.

Dziękuje  wydawnictwu Wolters Kluwer oraz WPiA za wsparcie w organizacji wydarzenia.

Podkreślić również należy, iż gośćmi  wydarzenia byli tegoroczni laureaci konkursu  Legal Hackathon 2022 – Wolters Kluwer Polska.

Nauka przez zabawę przynosi najlepsze efekty, ponadto każdy dorosły ma w sobie również cząstkę dziecka, dzięki tym dwóm czynnikom imprezę należy uznać na udaną, wydarzenie połączyło pokolenia.  

Z wyrazami szacunku
adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Skip to content