Harmonogram praktyk aplikantów adwokackich w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach oraz prokuraturach rejonowych okręgu katowickiego

Popularne tagi: praktyki

Przekazany harmonogram praktyk w prokuraturach rejonowych zawiera: wskazanie jednostki prokuratury, w której praktyka się odbędzie, prokuratora patrona oraz terminy wyznaczonych praktyk. Z kolei przekazany harmonogram praktyk w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zawiera jedynie dane dotyczące wyznaczonych prokuratorów patronów.

Aplikanci winni skontaktować się telefonicznie z wyznaczonymi prokuratorami patronami, celem ustalenia jednego dnia praktyki w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, w okresie od 24 maja do 2 lipca 2021 roku.

Pobierz: Harmonogram praktyk aplikantów w prokuraturach

Skip to content