Komunikat – plan KDZ

Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

W załączeniu uprzejmie przesyłam plan szkoleń przygotowany przez KDZ przy NRA

  1. Nazwa projektu: „Prowadzenie małych i średnich kancelarii prawnych – ujęcie strategiczne
  1. „Marketing usług prawnych – jak skutecznie zdobywać i utrzymywać klientów” – podstawowe narzędzia marketingowe i ich skuteczność (dzisiaj i w przyszłości), zalecane sposoby promocji usług prawnych, w kontekście nowych zasad etyki zawodowej, przedstawienie wniosków z badań prowadzonych w 2022 roku wśród adwokatów oraz ich klientów, zarządzanie relacjami z klientem. (20.03.2024r.- 180 min.)
  2. „Specyfika zarządzania jednoosobowymi lub małymi kancelariami prawnymi” – zarządzanie cyklem obsługi klienta, zarządzanie zespołem i relacje z personelem, organizowanie pracy prawnikom, optymalizacja zasobów kancelarii. (03.04.2024r- 180 min.)
  3. „Zarządzanie jakością usług w kancelarii prawnej” – jakość usług jako źródło lojalności klientów, metody badania jakości usług prawnych, wpływ jakościowych oczekiwań klientów indywidualnych i instytucjonalnych na konkurencyjność kancelarii prawnych (10.04.2024r.- 180 min.)
  4. „Wycena usług prawych i podnoszenie kompetencji biznesowych w zarządzaniu kancelarią” – wyceny projektów i usług prawnych, efektywne zarządzanie kosztami prowadzenia kancelarii rad (w tym m.in. jak analizować i kontrolować koszty stałe i zmienne kancelarii, jak optymalizować wydatki na wynagrodzenia, biuro, marketing, szkolenia itp.)

(17.04.2024r.- 180 min.)

Wykładowca: Marek Gnusowski doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (od 2015r), adiunkt w Katedrze Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się tematyką usług profesjonalnych, a zwłaszcza konkurencyjności usług prawnych, zarządzania kancelarią prawną oraz marketingu usług prawniczych, zarówno z punktu widzenia prawników, jak i ich klientów. Autor ponad 30 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim w tym monografii naukowej „Konkurencyjność kancelarii prawnych. Jak zdobyć i utrzymać przewagę?” (2017). Prowadzi cyklicznie zajęcia na uczelniach zagranicznych (m.in. w Niemczech i Portugalii). Współpracuje z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych (m.in przy opracowaniu raportów dotyczących zmian korporacyjnych w 2022 dot. reklamy usług). Prowadził też szkolenia dla KRRP oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prowadzi zajęcia dla aplikantów notarialnych oraz radcowskich.

  1. Nazwa projektu: „Zatrudnienie cudzoziemców – praktyka stosowania i wykładni przepisów krajowych oraz regulacji unijnych”.
  1. Cudzoziemcy na rynku pracy – obywatele UE i państw trzecich, przepisy krajowe i regulacje unijne, specjalne rozwiązania w zakresie pobytu i pracy obywateli Ukrainy (08.05.2024r.- 180 min.)
  2. Legalizacja pracy cudzoziemców – zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt i pracę, praca bez zezwolenia, zagadnienia problemowe i praktyka zatrudniania cudzoziemców (15.05.2024r.- 180 min.)
  3. Legalizacja pobytu cudzoziemców – wizy, zezwolenia pobytowe, obowiązki pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców, pracownicy migrujący, delegowanie i mobilność pracowników (22.05.2024r.- 180 min.)

Wykładowca: sędzia Tomasz Kałużny PhDorzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doświadczenie dydaktyczne w realizacji szkoleń z zakresu praktycznych aspektów stosowania i wykładni prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz regulacji unijnych, doświadczenie we wdrażaniu inicjatyw modernizacyjnych w obszarze zarządzania organizacją; współpraca z Podlaskim Centrum Arbitrażu i Mediacji (PCAM), Wiceprezes Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, członek Podlaskiej Rady Arbitrażowej przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej, ekspert sieci Team Europe Direct koordynowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, członek wielu organizacji społecznych, w tym przedstawiciel krajowy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ).

Z poważaniem,
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA

Skip to content