Kondolencje

Popularne tagi: kondolencje
adw. Maria Fułat-Karbowska

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiam o śmierci

Adwokat Marii Fułat-Karbowskiej – wieloletniej Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu.

Pani Mecenas Maria Fułat-Karbowska ukończyła studia prawnicze w 1976 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Opolu, gdzie złożyła egzamin sędziowski we wrześniu 1978 roku. Następnie w okresie 1979 – 1983 obyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Opolu. W dniu 26 listopada 1982 roku została wpisana na listę adwokatów. Początkowo zawód adwokata wykonywała w Zespole Adwokackim nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, a od 1988 roku Zespole Adwokackim nr 2 w Opolu. Od lipca 1991 roku wykonywała zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej w Opolu.

Pani Dziekan Maria Fułat-Karnowska pochodziła z rodziny o bogatych tradycjach prawniczych, ojciec dr Stanisław Fułat był znanym i szanowanym adwokatem. Decyzja o zostaniu adwokatem była kontynuacją rodzinnych tradycji. Wysoki poziom wiedzy prawniczej, kultura osobista, koleżeńskość zaskarbiły jej uznanie w środowisku adwokackim.

Niezwykle aktywnie angażowała się w życie samorządu adwokackiego. Pełniła funkcję sekretarza (1989 – 1995) Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, wizytatora (1995 – 1998) oraz dziekana (1998- 2004) i wicedziekana (2004 – 2010) Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Delegatka na Krajowe Zjazdy Adwokatury we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku. Wieloletnia patronka aplikantów adwokackich i członkini komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką i adwokatów.

Za zasługi oraz pracę na rzecz samorządu Naczelna Rada Adwokacka przyznała adw. Marii Fułat-Karbowskiej odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym” oraz medal BENE MERENTIBUS im. adw. Marii Budzanowskiej i adw. Joanny Agackiej-Indeckiej.

Pani Dziekan Fułat-Karbowska była miłośniczką wędrówek pieszych, zwłaszcza po ukochanym Beskidzie Żywieckim. Uwielbiała spędzać czas wolny w swoim ogrodzie pełnym przepięknych roślin.

W imieniu adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Opolu składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz bliskim Zmarłej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 lutego 2024 r. o godz. 11:00 w Nowej Kaplicy Cmentarza Opole-Półwieś.

adw. Marian A. Jagielski

Dziekan ORA w Opolu

Skip to content