Kondolencje

Popularne tagi: kondolencje
Mecenas Jerzy Pinior

Z wielkim smutkiem zawiadamiam o śmierci 

PANA MECENASA JERZEGO PINIORA

Adwokata, który przez ostatnie 50 lat swoje życie zawodowe związał z Adwokaturą oraz z samorządem adwokackim. Człowieka oddanego Palestrze Śląskiej i jej sprawom przez pół wieku.

Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Powiedzenie to jednak nie może być kierowane do Ciebie Jurku, albowiem pustka, którą pozostawiłeś po sobie jest nie do wypełnienia.

Wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny w imieniu własnym oraz wspólnoty adwokackiej Izby Adwokackiej w Katowicach

składa 

Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach 
Adwokat Roman Kusz

Adw. Jerzy Pinior w dniu 1 września 1967 roku rozpoczął aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. W 1969 roku złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski.

Na listę aplikantów adwokackich izby katowickiej, wówczas kandydat na aplikanta adwokackiego – mgr Jerzy Pinior – został wpisany uchwałą Rady Adwokackiej z dnia 4 grudnia 1969 roku. Ślubowanie aplikanta adwokackiego przed Dziekanem Izby Adwokackiej w Katowicach – adwokatem Henrykiem Holakiem – złożył w dniu 12 stycznia 1970 roku. Swoją praktykę aplikanta adwokackiego rozpoczął w Zespole Adwokackim nr 1 w Wodzisławiu Śląskim z dniem 15 stycznia 1970 roku pod patronatem adwokata Jana Grochowicza.

Ślubowanie adwokata mgr Jerzy Pinior złożył w dniu 1 sierpnia 1973 roku i z dniem 1 września 1973 roku rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata jako członek Zespołu Adwokackiego nr 1 w Rybniku. Od dnia 9 maja 1991 roku do dnia śmierci, Pan mecenas zawód adwokata wykonywał w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Rybniku. 

Adwokat Jerzy Pinior od 50 lat związany był z samorządem adwokackim, z jego organami i życiem, gdzie pełnił funkcje: sekretarza oraz wicedziekana ORA kilku kadencji.

W dniu 7 września 2013 roku został wybrany Dziekanem Izby Adwokackiej w Katowicach i funkcję tą piastował do dnia 14 maja 2016 roku.

Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z młodszymi kolegami i koleżankami – adwokatami i aplikantami adwokackimi. Był wykładowcą z zakresu prawa gospodarczego w systemie szkolenia aplikantów, a także wieloletnim członkiem komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką oraz egzaminu adwokackiego. W 2007 roku został kierownikiem szkolenia aplikantów adwokackich.

Pan mecenas przez wiele lat był członkiem komisji przeprowadzających konkurs krasomówczy.

Za swoje poświęcenie dla pracy samorządowej oraz naukowej odebrał odznakę Zasłużony dla Adwokatury.

W życiu zawodowym i prywatnym, Jerzy Pinior odznaczał się zawsze koleżeńskością, umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi i zjednywania ich sobie do współpracy.

Skip to content