Kondolencje

Popularne tagi: kondolencje
Adwokat Jerzy Zięba

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Pana Mecenasa
JERZEGO ZIĘBY
DZIEKANA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ
W KIELCACH

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny w imieniu Członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz własnym

składa
Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach
Adwokat Roman Kusz

Adwokat Jerzy Zięba był cenionym adwokatem, bardzo zaangażowanym w życie samorządu adwokackiego – od 2004 roku był wybierany na delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury, w NRA pełnił funkcję członka Prezydium NRA.

Mocno związany z kieleckim samorządem adwokackim, był twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”, wydawanego od roku 2007 przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką. Należał także do Kolegium Redakcyjnego czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

Znany z miłości do sportu, propagator sportowej integracji w Adwokaturze.

Uhonorowany odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2008 r.

Skip to content