KONGRES FBE (EUROPEJSKIEJ FEDERACJI IZB ADWOKACKICH) – PARYŻ 2021 (sprawozdanie adwokata Józefa Foxa)

Popularne tagi: kongres

W dniach 27-28.09.2021 w Paryżu odbył się Kongres FBE. Program wydarzenia był bardzo bogaty.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej Olivier Cousi.

Michele Lucherini – przewodniczący Komisji FBE ds. dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprowadził debatę na temat pomocy prawnej – misji stowarzyszeń prawników.
Frederic Bibal z Izby Adwokackiej w Paryżu moderował panel dotyczący obrony ofiar ataków terrorystycznych. Prelegentami byli adwokaci z Brukseli, Paryża i Bilbao.

Nezih Ulkelul z berlińskiej Izby Adwokackiej, przewodniczył panelowi pt. „Kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego. Stowarzyszenia Adwokatów i prawnicy w centrum nowych wyzwań.” Dyskutowali z nim m.in. adwokaci z Paryża czy Aten.

Panel „Niezbędne zaangażowanie Izb Adwokackich i prawników na rzecz społeczeństwa: pro bono i solidarność” poprowadził z kolei Vinviane Gillet przewodniczący komisji ds. pomocy prawnej przy Sądzie Okręgowym w Brukseli.
Uwagi końcowe wygłosił Bas Martens – pierwszy wiceprezydent FBE.

Na Kongresie rozmawiano także o:

  1. Pro bono jako obowiązku Państwa.
  2. Opłacie dla adwokatów z urzędu.
  3. Sytuacji adwokatów w niektórych krajach np. w Holandii.
  4. Kontaktach i szkoleniach adwokatów w szkołach i w mediach.
  5. Opiece zdrowotnej uchodźców.
  6. Prokuraturze UE i związanym z nią wyzwaniem dla obrońców.

Na Kongresie podjęto uchwałę w sprawie przestrzegania Praw Człowieka w Turcji, Białorusi, Afganistanie, Kolumbii oraz odnośnie uchodźców w strefie przygranicznej pomiędzy Polską a Białorusią.

Warto odnotować bardzo emocjonalne wystąpienie Prezesa Izby Adwokackiej w Bejrucie, który opisał panującą tam sytuację i podkreślał bierność policji i sądownictwa m.in. wobec zniszczeń spowodowanych wybuchem z 2020 roku, którego nagrania za pośrednictwem telewizji obiegły cały świat.
Warto także podkreślić, że przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, przekazał Prezes FBE medal z okazji 100-lecia Adwokatury, podkreślając zasady Polskiej Adwokatury.

Na zakończenie odbyła się wycieczka statkiem po Sekwanie.
Przedstawiam także Państwu bardzo ciekawe sprawozdanie z konferencji sporządzone przez adw. Maltę Dedden.

Adwokat Józef Fox

Do pobrania: Sprawozdanie

Skip to content