Konstanty Wolny

W Gliwicach uhonorowano mecenasa Konstantego Wolnego!
Będzie miał swoją ulicę!

,Konstanty Wolny urodził się w 1877 r. w Bujakowie. Był adwokatem obrońcą w procesach politycznych i polskim działaczem narodowym na Górnym Śląsku.
Już jako uczeń katowickiego gimnazjum męskiego wspólnie z Wojciechem Korfantym założyli w szkole tajne kółko gimnazjalistów polskich. Również z Korfantym działał w Towarzystwie Akademików, później w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, któremu patronowała Narodowa Demokracja.

Jako młody adwokat Konstanty Wolny zamieszkał z żoną w Gliwicach. Przy Rynku 14 prowadził kancelarię prawniczą. Był prezesem gliwickiego gniazda Towarzystwa Sportowego „Sokół”, prezesem Okręgu Gliwicko-Zabrskiego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, sympatyzował z chórami śląskimi. W 1912 r. został wybrany do Rady Miejskiej w Gliwicach.

Za działalność propolską został aresztowany przed I wojną światową. Uwolniono go po interwencji polskich posłów w Berlinie.
W 1920 r. nominacją Józefa Piłsudskiego objął stanowisko komisarza rządu dla Górnego Śląska, był jednym z trzech zastępców Korfantego, reprezentował Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe. Konstanty Wolny kierował również zespołem opracowującym projekt śląskiej autonomii. W Polskim Komisariacie Plebiscytowym był zastępcą Korfantego oraz kierownikiem Wydziału Prawnego, członkiem Komisji Mieszanej w Katowicach, posłem do Sejmu Śląskiego i marszałkiem Sejmu Śląskiego I, II i III kadencji.

Brał udział w rokowaniach w Genewie poprzedzających podpisanie polsko-niemieckiej konwencji o podziale Górnego Śląska. W 1935 r. Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, do którego należał Konstanty Wolny zbojkotowało wybory do IV Sejmu Śląskiego, a Wolny wycofał się z życia politycznego. Zmarł w 1940 r. we Lwowie.

Skip to content