Nadzwyczajny KZA przyjął zmiany w regulaminie

Popularne tagi: KZA
Adwokatura Polska

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął 19 grudnia 2020 r. uchwałę zmieniającą Regulamin odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Zmiany w regulaminie dotyczą określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.

Regulamin przewiduje m.in. przeprowadzenie i określenie zasad przebiegu zgromadzeń i KZA w formie zdalnej bądź hybrydowej. Upoważnia też Naczelną Radę Adwokacką do określenia standardów bezpieczeństwa komunikacji na czas, w którym nie można przeprowadzić zgromadzeń i zjazdu w formie sesji plenarnych.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbył się w trybie zdalnym. Zwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 roku.

Skip to content