Nieodpłatna pomoc prawna 2022

Popularne tagi: Pro Bono

Szanowni Państwo,

Dobiega  końca kolejny rok  świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie przeprowadzone losowanie, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli adwokaci, którzy w tym roku nie świadczą nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wzór deklaracji w załączeniu (pobierz)

Zgłoszenia dokonujemy przesyłając wypełniony formularz na adres e-mail sekretariat@adwokatura.katowice.pl lub osobiście w siedzibie Rady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października br.

Skip to content