Opłaty roczne

Izba Adwokacka w Katowicach

Informujemy, że  opłata roczna za szkolenie aplikantów za rok szkoleniowy 2022 wynosi 5 850,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek nr
86 1020 2313 0000 3902 0318 8620
w terminie do dnia 31.01.2022r.

Składkę korporacyjną w wysokości 300,00 zł należy wpłacić jednorazowo do dnia 31.03.2022r. na rachunek:
56 1020 2313 0000 3802 0194 4990
Wpłat można również dokonywać w kasie Izby.

Skip to content