Patronaty

Popularne tagi: patronat
Egzamin

Szanowni Państwo,

W tym roku egzamin na aplikację adwokacką pomyślnie zdało 67 osób. Osoby te uzyskały uprawnienie do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów. Uchwały w tym zakresie będą podejmowane przez ORA już na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Uprzejmie prosimy, osoby, które są zainteresowane pełnieniem obowiązków patrona  o zgłaszanie gotowości na dres mailowy aplikacja@adwokatura.katowice.pl

Lista osób, które zgłoszą się będzie wyłożona w referacie aplikantów tak, aby osoby zainteresowane mogły porozumieć się z Państwem w celu objęcia ich patronatem.

Z poważaniem
Adw. Jerzy Pinior
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Skip to content