Plan zajęć seminaryjnych dla aplikantów pierwszego roku (grupy: IX, X, XI, XII)

Izba Adwokacka w Katowicach

Zajęcia teoretyczne – realizowane metodą seminaryjną (online) :

15.09.2020 r. (wtorek)
Grupa: IX i X – godz. 16.00 – 18.15

SSR Małgorzata Gajewska-Nowak
Temat:
1/ Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych.
2/ Zasady sporządzania protokołów rozpraw i innych posiedzeń sądowych
oraz utrwalania w inny sposób przebiegu postępowania.

22.09.2020 r. ( wtorek )
Grupa: IX , X , XI, XII – godz. 1600 – 1815

SSR Małgorzata Gajewska-Nowak
Temat:
1/ Podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych.

13.10.2020 r. ( wtorek )
Grupa: IX, X, XI, XII – godz. 16.00 – 18.15

SSO Andrzej Czaputa
Temat:
1/ Podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy sędziego w sprawach karnych.

20.10.2020 r. ( wtorek )
Grupa: XI i XII – godz. 16.00 – 18.15

SSO Andrzej Czaputa
Temat:
1/ Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych.
2/ Zasady sporządzania protokołów rozpraw i innych posiedzeń sądowych
oraz utrwalania w inny sposób przebiegu postępowania.

Do pobrania:
Zajęcia teoretyczne- seminaryjne dla aplikantów I-szego roku aplikacji

Skip to content