Prawnicy o koronakryzysie w modzie

Popularne tagi: koronawirus

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że świat jakby stanął w miejscu. Konsumenci w znacznej mierze pozostali w murach swoich domów, ograniczani głównie do zakupów online. Przymusowe zatrzymanie w codziennym rytmie dni być może niektórym pozwoliło zrewidować własne potrzeby i oczekiwania, związane z nabywaniem dóbr (co było już wcześniej widoczne w trendach minimalizmu i eksperientalizmu), a nawet podjąć określone postanowienia w zakresie bardziej zrównoważonych zakupów. Również biznes w obliczu nieznanej przyszłości został postawiony przed nowymi wyzwaniami i nadziejami (Benjamin Franklin wprost twierdził, że „Kto żyje nadzieją, ten umrze głodny”). Wyraźnie stało się to widoczne w ekosystemie biznesowym, w spirali sektora modowego, napędzanego od pokoleń konsumenckim pożądaniem designu oraz biznesowym pragnieniem zysku. Zgodnie z raportem Banku Polskiego z 2019 r. branża odzieżowa w Polsce wykazywała tendencję wzrostową, stawiając nasz kraj na 8. miejscu w Europie pod względem wielkości sektora odzieżowego w 2017 r. Patrząc z perspektywy liczby przedsiębiorców produkujących odzież, w 2017 r. było ich 12,7 tys., co dawało Polsce 3. miejsce w Europie. I wreszcie, gdyby uwzględnić kwestie zatrudnienia, w tym samym roku w Polsce w sektorze odzieżowym zatrudniano 85 tys., co stanowiło 5. miejsce w rankingu europejskim. Pandemia nie tylko wpłynęła na rozwój tej branży, ale wręcz wirus jakby wypowiedział wojnę sektorowi modowemu, przy nierównym rozkładzie sił.

W tej sytuacji Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego zainicjowało badania, mające ustalić, jak radzi sobie sektor odzieżowy w Polsce i jak wygląda otoczenie prawne w nowej sytuacji, związanej z wyzwaniami covidowymi, tym bardziej że – jak mówi przysłowie – tempus divitiae (czas to pieniądz). Doprowadziło to do przygotowania studium prawnego, odnoszącego się do różnorodnych problemów prawnych sektora mody. Identyfikowało je i poddało analizie prawie 30 prawników z 15 najważniejszych kancelarii prawnych nie tylko w Polsce, ale i za granicą (USA, Wielka Brytania i Jersey, Niemcy oraz Włochy).

Analiza prawna dotyczyła omówienia wsparcia rządowego dla sektora odzieżowego na przykładzie wspomnianych państw. Ponadto koncentrowano na zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym użycia i ochrony określenia COVID w obiegu komercyjnym. Podnoszono również kwestie uwarunkowań e-commerce, co z jednej okazało się istotne dla utrzymania sprzedaży, z drugiej jednak przysporzyło wielu trudności i nowych wyzwań w kontekście ochrony danych osobowych oraz nieuczciwych praktyk konsumenckich. Część tekstów porusza również tematy pracownicze i materię odmrożenia sektora modowego, który praktycznie jeszcze w marcu przekuł ograniczenia lockdownu na nowe praktyki, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia. W publikacji zawarto zatem rzetelne analizy związane z używaniem różnych rodzajów maseczek, uzupełnione analizą materiałoznawczą i techniczną. Nie zabrakło ponadto tematów odnoszących się do kwestii zrównoważonej mody, co stało się jeszcze bardziej aktualne pod wpływem zmiany tempa życia i kształtowania się nowych praktyk konsumentów, planujących po pandemii bardziej zrównoważone zakupy.

Rozważania prawnicze zostały uzupełnione o opis ich otoczenia społecznego, kulturowego oraz odniesienia psychologiczne, co pozwala na szerszą recepcję omawianych treści i nadaje nowy kontekst rozważaniom branżowym. Na te tematy wypowiadali się nie tylko prawnicy, ale także znani polscy projektanci mody: Mariola Turbiarz, Justyna Ołtarzewska i Ewa Stepaniuk.

Opracowanie zyskało patronat honorowy Urzędu Patentowego RP, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Izba Adwokacka w Katowicach, Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Patronat medialny objęli Moda w Polsce, Wolny Rynek RIG, fashionbusiness.pl oraz NowyMarketing.

Publikacja będzie dostępna w trybie otwartej licencji na stronie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego (lawinstyle.us.edu.pl). Edycja i opracowanie graficzne było możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu materialnemu następujących partnerów strategicznych: Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci, Kancelarii Brand Counsel, P.C., Kancelarii Lexstone Lawyers, Lexstone Bielańska-Stone Firecka i Wspólnicy, Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte, Kancelarii Patpol i Patpol Legal, Kancelarii Prawa Gospodarczego i Bankowego Radcy Prawnego Jacka Pierzyńskiego oraz kancelarii AMN Legal Matusik-Niedziałek. Publikacja stanowi piąty tom Serii Prawa Designu, Mody i Reklamy wydawanej przez wydawnictwo Instytutu Prawa Gospodarczego sp. z o.o. (nr 252 na liście ministerialnej).

Skip to content