Prezes NRA i Prezes OBA z wizytą w Katowicach

W piątkowe popołudnie, w siedzibie naszej rady Dziekan Roman Kusz gościł Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Przemysława Rosatiego oraz Prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury mec. Pawła Gierasa. Spotkanie miało roboczy charakter. W szczerej i przyjaznej atmosferze omówiono bieżące problemy adwokatury, rozmawiano o planach aktywności samorządowej na przyszłość, zarówno tych lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

Skip to content