Projekt Unijny TRAIL – zaproszenie dla adwokatów do udziału w szkoleniach

Szanowni Państwo,

Polski Zespoł Naukowy Projektu Unijnego  „TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law” w składzie:

 • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski,
 • prof. dr hab. Ewa Rott- Pietrzyk,
 • dr Małgorzata Lubelska – Sazanów,
 • adw. Magdalena Stryja

serdecznie zaprasza zainteresowanych Adwokatów do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu Unijnego TRAIL, który jest realizowany przez Międzynarodowe  Konsorcjum w składzie: Centre for European Constitutional Law – koordynator projektu, Uniwersytet w Atenach, Uniwersytet w Talinnie, Uniwersytet Cypryjski, Uniwersytet Łotewski oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Idea Projektu TRAIL oraz proponowane w ramach Projektu działania są wspierane przez 16 Europejskich Stowarzyszeń Zawodowych oraz przez Instytucje właściwe dla wszystkich grup docelowych w krajach uczestniczących. W Polsce projekt zyskał wsparcie w postaci Listów Intencyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Notarialnej oraz Izby Komorniczej w Katowicach. Projekt od początku jest również wspierany przez Dziekana ORA w Katowicach, Prezesa RIN w Katowicach i Przewodniczącego RIK w Katowicach.

O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do Adwokatów, Notariuszy i Komorników, a jego celem jest zapoznanie przedstawicieli tych zawodów z siedmioma Dyrektywami Prawa Unijnego i ich stosowaniem w praktyce.

Projekt TRAIL ma na celu:

 1. po pierwsze pokonywanie barier językowych w dostępie do wiedzy z zakresu aktów prawnych Unii Europejskiej i dlatego wszystkie szkolenia będą tłumaczone symultanicznie na język polski,
 2. po drugie zwiększenie udziału Adwokatów, Komorników, Notariuszy w szkoleniach z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego i gospodarczego UE.

Z uwagi na pandemię niemożliwe stało się zrealizowanie pierwotnego założenia projektu, a mianowicie że szkolenia z tłumaczeniem symultanicznym na język ojczysty uczestników odbywać się będą w krajach, w których znajdują się ośrodki naukowe wchodzące w skład Konsorcjum: Grecja, Litwa, Cypr, Estonia, Polska. Dlatego też wszystkie szkolenia będą organizowane przez wymienionych powyżej Partnerów projektu w formie zdalnej.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenia obejmować będą wnikliwą analizę oraz omówienie praktycznych aspektów stosowanie niżej wymienionych aktów prawnych Prawa Unijnego z uwzględnieniem ich przydatności dla konkretnych grup zawodowych Adwokatów, Notariuszy Komorników.

Akty prawne będące przedmiotem każdego szkolenia:

 1. System integracji rejestrów przedsiębiorców BRIS, ustanowiony na mocy Dyrektywy  2012/17/EU;
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń;
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty;
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 (w szczególności w zakresie nowego brzmienia przepisów odnoszących się do dostarczania dokumentów i przeprowadzania rozpraw);
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012;
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

SZKOLENIA – SZCZEGÓŁY 

 1. Terminy dwudniowych szkoleń:
  1. 22 – 23 kwietnia 2021 r. – zapraszamy 3 Adwokatów
  2. 6 – 7 maja 2021 r.  –   zapraszamy 3 Adwokatów
  3. 3 – 4 czerwca 2021 r.      – zapraszamy 3 Adwokatów
  4. 1 – 2 lipca 2021 roku r.   zapraszamy 3 Adwokatów
 2. Szkolenia 2-dniowe odbywać się będą na platformie ZOOM w czterech podanych powyżej terminach i wszystkie będą tłumaczone symultanicznie na język polski
 3. Każdy z uczestników otrzyma bardzo obszerne materiały szkoleniowe – wszystkie przetłumaczone na język polski
 4. Każdy dzień szkoleniowy będzie trwał około 6 godzin przy czym :
  1. pierwszego dnia założeniem jest wspólne szkolenie wszystkich grup zawodowych,
  2. w drugim dniu, szkolenie zostanie podzielone na 3 „bloki tematyczne” – „workshopy” – do wyboru zgodnie z zainteresowaniami Uczestników i wykonywanym przez Nich zawodem.

 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Liczba uczestników z każdej grupy zawodowej została odgórnie określona przez Komisję Europejską, która projekt finansuje i dlatego do udziału w każdym z powyższych 2-dniowych szkoleń zapraszamy po trzech (3) zainteresowanych Adwokatów.
 2. Dlatego też o  możliwości uczestnictwa w szkoleniach projektu TRAIL  będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W związku z tym bardzo uprzejmie prosimy zainteresowanych Adwokatów o wysłanie swoich zgłoszeń na adres mailowy Pani Dyrektor ORA w Katowicach: barbara.iwaszkiewicz@adwokatura.katowice.pl
  Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 16 kwietnia 2021 r.
 3. Bardzo prosimy aby zgłoszenie koniecznie zawierało :
  1. Imię i nazwisko
  2. Wybór wybranego przez Państwa terminu szkolenia i dokładne jego określenie (np. termin 22-23 kwietnia lub termin 1-2 lipca) !!!
  3. Adres mailowy na który zostanie Państwu przesłany link do szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Pozostajemy z nadzieją, że zechcą Państwo skorzystać z dobrodziejstw projektu, który w naszej ocenie jest inicjatywą wyjątkową,  zacierającą granice i nad wyraz potrzebną.

Pozostaję do Państwa dyspozycji w razie wszelkich pytań dotyczących projektu i nie tylko 

 z wyrazami szacunku
adw. Magdalena Stryja
Przewodnicząca Komisji ds. Nauki i Rozwoju przy ORA w Katowicach
Członek Zespołu Naukowego oraz Financial Manager Projektu Unijnego TRAIL z ramienia Uniwersytetu Śląskiego
Tel. kom: +48 507 096 756

Do pobrania: PROJEKT TRAIL

Skip to content