Prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna
Uprzejmie informujemy, że prowadzimy od kilku miesięcy wstępne rozmowy z podmiotami świadczącymi prywatną opiekę medyczną.
Na rynku -jak doskonale wiemy – najwięcej placówek posiadają dwa podmioty i ze względu na największą dostępność ich usług, to analizie ich ofert poświęcono najwięcej czasu.
W naszych rozmowach staramy się ustalić relację zakresu świadczonych usług do wysokości składki. Każdorazowo czynnikiem determinującym wysokość składki jest ilość osób, która byłaby zainteresowana przystąpieniem do tego programu.
Osoby zainteresowane taką ofertą prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat@adwokatura.katowice.pl z deklaracją zainteresowania korzystaniem z usług prywatnej opieki medycznej. Proszę także wskazać czy są Państwo zainteresowani objęciem prywatną opieką medyczną Państwa rodzin i pracowników.
Mamy nadzieję, że w przypadku zawarcia umowy przez naszą Izbę uzyskamy dla Państwa lepsze warunki niż w przypadku pakietów indywidualnych. W oparciu o tak przeprowadzoną ankietę uzyskamy ofertę, którą przedstawimy osobom zainteresowanym.

 

Skip to content