Rekomendacje składek na rok 2021

Popularne tagi: składki
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

w kwietniu 2020 roku, kiedy sytuacja epidemiczna spowodowała olbrzymie utrudnienia wykonywania zawodu adwokata, ORA podjęła uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składek. Obowiązek ten był zawieszony przez okres 3 miesięcy. Na nadchodzącym Zgromadzeniu Izby poddana zostanie pod Państwa głosowanie uchwała o umorzeniu zawieszonych w tym okresie składek.

Niestety, sytuacja epidemiczna w dalszym ciągu uniemożliwia normalne funkcjonowanie gospodarki, stanowi też wielką uciążliwość w wykonywaniu zawodu adwokata.

Pogorszenie sytuacji materialnej dotknęło większości kancelarii: mamy mniej klientów, spadają obroty a koszty rosną.

W takiej sytuacji czas na zdecydowane działania.

Sytuacja finansowa Izby jest stabilna, szereg nakładów i inwestycji, które w tym roku były planowane możemy przesunąć i przesuniemy na kolejny rok.

Po dokonaniu wszelkich niezbędnych obliczeń i symulacji będę rekomendował Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach na rok 2021 ustalenie składki od adwokata wykonującego zawód w kwocie 120 zł. miesięcznie, a więc o 50,-zł. poniżej aktualnej składki. Obniżenie składki dotyczyć będzie także adwokatów emerytów wykonujących zawód oraz adwokatów nie wykonujących zawodu.

Będę proponował także przedłużenie do 12 miesięcy okresu obniżenia składki dla adwokatów-kobiet po urodzeniu dziecka oraz adwokatów-mężczyzn w przypadku korzystania z urlopu ojcowskiego.

Sytuacja epidemiczna ma charakter wyjątkowy i nieprzewidywalny. Musimy szukać rozwiązań realnych, doraźnych i efektywnych. W tym okresie w szczególności musimy wykazać się jednością, solidarnością i wspierać się nawzajem.

Potrzebna nam jest wszystkim stabilizacja a obniżenie składki, w tym trudnym okresie, powinno w jakimś stopniu wszystkim nam pomóc.

Z życzeniami zdrowia i pomyślności
adw .Roman Kusz
Dziekan
Izby Adwokackiej w Katowicach

Skip to content