Sąd Polubowny przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

Izba Adwokacka w Katowicach

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach rozpoczyna nowy projekt, którego celem jest systematyczne budowanie i rozwój sądu polubownego działającego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Sąd taki został powołany już stosowną uchwałą ORA i dzisiaj stoimy przed wielką szansą kreowania alternatywnej drogi rozstrzygania sporów.

W czasach pandemii sprawne sądy polubowne będą miały wielką szansę by przekonać do siebie potencjalnych klientów.

Poza szybkością rozwiązania sporu do zalet takiego sądu można zaliczyć: elastyczną procedurę, która może ograniczyć konieczność kontaktów międzyludzkich do minimum, niskie koszty działania, co przekładać się może na ograniczenie kosztów postępowania itd.

Powodzenie projektu niewątpliwie będzie również korzystne wizerunkowo dla naszej Izby.

Aby zrealizować pomysł trzeba zebrać zespół osób, który zaangażuje się w rozwój naszego sądu polubownego. Grupę czeka wiele pracy, ale efekty z całą pewnością dadzą dużo satysfakcji. Niezbędne są osoby, które zajmą się przygotowaniem merytorycznym, organizacyjnym i promocyjnym. Wydaje się, że idealnie sprawdzą się tu osoby z doświadczeniem i pozytywnym nastawieniem– prawnicy, którzy sprawnie poruszają się w zagadnieniach proceduralnych, ale też otwarci na nowe pomysły i doświadczenia.

Istnieje wstępny zarys koniecznych działań, ale nadal trwają prace koncepcyjne nad kształtem procedury. Co istotne przebieg postępowania, jak też organizacja i sposób działania sądu nie są uregulowane w żadnych przepisach, stąd pole „do popisu” jest ogromne.

Planuje się utworzenie grupy roboczej z podziałem osób zainteresowanych na zespoły. Do zebrania są wszystkie ciekawe pomysły i szereg zadań do wykonania. Trzeba stworzyć ramy organizacyjne, zaplanować funkcje w sądzie. Konieczne jest wykoncypowanie procedury oraz jej wyartykułowanie w regulaminie. W końcu niezbędne są działania promujące samo sądownictwo polubowne jak i sąd arbitrażowy przy ORA. Przygotowanie prostego zapisu na sąd polubowny, przy powszechnej promocji instytucji wśród klientów może spowodować spore zainteresowanie takim alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów. Wydaje się że obecna sytuacja powinna sprzyjać takiemu zainteresowaniu.

Czekamy na opinie w komentarzach. Koordynatorem projektu z ramienia Dziekana ORA jest mec. Łukasz Frączek. Osoby zainteresowane pomysłem i chętne do osobistego zaangażowania się prosimy o kontakt pod adres mailowy: sadpolubowny.katowice@gmail.com

Skip to content