Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE

Szanowni Państwo!

W dniu 06.12.2021 r. podczas IGF – Internet Governance Forum – Szczytu Cyfrowego ONZ zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia pierwszego polskiego interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-badawczego łączącego technologię, Legal Engineering oraz kompetencje cyfrowe pn. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.

Porozumienie podpisali:

  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Ryszard Koziołek
  • JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
  • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
  • Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Wojciech Pawlak

Podczas uroczystości został także wygłoszony wykład dotyczący Projektu Europa Cyfrowa 2021-2027.

W zakresie zagadnień prawnych konsorcjum będzie realizować projekty służące do implementowania nowych technologii w obszar prawa m.in. kwestie dotyczące smart kontraktów, technik kodowania norm prawnych, cyberbezpieczeństwa, zastosowania blockchain oraz sztucznej inteligencji w prawie.

Pomysłodawcą projektu jest prof. dr hab. Dariusz Szostek, który współpracuje w zakresie szkoleń z Izbą Adwokacką w Katowicach oraz Komisją Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej.

Z wyrazami szacunku

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

adw. Paulina Rzeszut
Członek Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Skip to content