Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

8 listopada 2023 r. w trakcie zebrania Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyły się wybory. W wyniku głosowania prezydencję w ŚFZZP na 2024 r. objął Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Pracami Forum w trakcie najbliższej kadencji będzie kierował Przewodniczący Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych dr Mariusz Cieśla.

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostało powołane 27 kwietnia 2016 roku.

Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich ma swoje oparcie w Konstytucji (art.17) i odgrywa ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa. 

Pierwsze cztery prezydencje sprawowały kolejno samorządy:

  • lekarski – Prezes dr Jacek Kozakiewicz,
  • adwokacki – Dziekan Mecenas Roman Kusz
  • pielęgniarek i położnych – Przewodnicząca dr Anna Janik,
  • aptekarski – Przewodniczący dr Mikołaj Konstanty.
Skip to content