Tydzień mediacji

Popularne tagi: mediacja
Law or auction gavel and a book, wooden office desk background. Closeup view, space for text

Szanowni Państwo !

W związku z odbywającym się w dniach 12-16 października Tygodniem Mediacji Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach podjęło się zorganizowania mediacyjnych dyżurów telefoniczny.

Za sprawą ograniczeń stacjonarne dyżury Adwokatów- Mediatorów w Sądach, w ramach Tygodnia Mediacji, nie mogą się odbyć.

Osoby zainteresowane, w tym strony postępowań sądowych, będą mogły zadzwonić do Adwokatów- Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach w celu uzyskania informacji na temat postępowania mediacyjnego.

Inicjatywa, którą podjęliśmy jest związana z trudnym czasem w jakim niestety znaleźliśmy się. Epidemia COVID-19 dotyka wszystkich aspektów życia.

Należy również zauważyć, iż w czasie „lockdownu” Mediatorzy Ośrodka brali udział w akcji „Mediacja on-line”, która polegała na rozpropagowaniu prowadzenia mediacji za pomocą środków komunikacji na odległość. Odbyły się posiedzenia mediacyjne on- line dzięki, którym strony sporów osiągnęły porozumienie i zostały zawarte ugody.

Mediatorzy Centrum Mediacyjnego służą pomocą zarówno w ramach postępowań mediacyjnych prowadzonych na podstawie postanowień sądowych, jak i również tych prowadzonych na podstawie umowy o mediację.

W załączeniu uprzejmie przedkładam listę dyżurów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Pozostając w poważaniu

adw. Paulina Rzeszut
Kierownik Centrum Mediacyjnego
przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

pobierz:
Dyżury telefoniczne- Mediatorzy Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

Skip to content