Uroczysta sesja Rady MIASTA KATOWICE

Popularne tagi: Katowice

IZBA ADWOKACKA W Katowicach wyróżniona!

Jest już tradycją, że w ramach obchodów urodzin Katowic, Rada Miasta zwołuje uroczystą sesję, podczas której nadawane są tytuły: „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” oraz „Zasłużony dla Miasta Katowice”. W tym roku honorowym obywatelem Katowic został reżyser Lech Majewski, a tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice” otrzymali: Izba Adwokacka w Katowicach, Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej.

W trakcie sesji podpisano także umowę o partnerstwie z Lwowem. 

Tytułem honorowym wyróżniono Izbę Adwokacką  w Katowicach. Adwokatura, którą tworzą adwokaci i aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Katowicach, w roku 2022 obchodziła swoje 100-lecie istnienia. Zaznaczyć należy, iż od swojej macierzy pozostaje niecałe cztery lata młodsza, albowiem początek Odrodzonej Adwokatury Polskiej datuje się na 24 grudnia 1918 roku, kiedy to marszałek Józef Piłsudski podpisał: „Statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego”.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy są obecni w życiu całej społeczności Górnego Śląska od ponad stu lat,świadcząc pomoc prawną dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji.

– Adwokatura często takich nagród nie dostaje, rzadko jest wyróżniania. To jest moment, w którym możemy spojrzeć na adwokaturę inaczej. Tak naprawdę adwokaci dla tego regionu i miasta zrobili bardzo wiele. Trzykrotny marszałek Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny był adwokatem. Wielu powstańców, wielu aktywnych działaczy samorządowych to byli adwokaci – wyliczał długo Roman Kusz Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach

Laudację na cześć Izby Adwokackiej w Katowicach wygłosił prof. dr. hab. Czesław Martysz.

– W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano „Adwokatura była zawsze niepokorna wobec władzy, zawsze stawała w obronie słabszych, a adwokaci za swoją przynależność do inteligencji społeczeństwa polskiego, swoje oddanie sprawie, wykształcenie i działania, niejednokrotnie ponosili najsurowszą cenę”. To piękne i prawdziwe słowa. Wiele nazwisk na poparcie tej tezy można przytoczyć z historii i literatury – podkreślał.

Skip to content