Ważny komunikat dot. aplikacji adwokackiej!

Popularne tagi: komunikat
Izba Adwokacka w Katowicach

Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

W dniu 18 listopada 2022 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w Toruniu, została podjęta uchwała ważna dla relacji adwokat-aplikant adwokacki oraz patron adwokat – aplikant adwokacki.

Na mocy uchwały Nr 78/2022 z tego dnia Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała nie jednogłośnie, iż możliwe formy zatrudnienia aplikanta przez patrona lub adwokata współpracującego są:

  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenia,
  • umowa o współpracy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez aplikanta.

Na zastosowanie znowelizowanego Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej w zakresie ustalenia tytułu zatrudnienia aplikanta adwokackiego oraz zawarcia stosownej umowy, stronom wyznaczony został termin 3 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie – to jest od dnia 1 grudnia 2022 roku.

Polecamy Państwa uwadze treść tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, który przesyłamy w załączeniu.

z poważaniem,
adwokat Roman Kusz Dziekan ORA w Katowicach
adwokat Marta Imiołczyk-Porębska wicedziekan ORA w Katowicach
adwokat Grzegorz Kopeć Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Katowicach

Do pobrania:
Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej

Skip to content