Wspomnienie pielgrzymek adwokatów do Ojca Świętego Jana Pawła II

Setna rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II to okazja aby wspomnieć nasze adwokackie pielgrzymki. Po raz pierwszy adwokaci pielgrzymowali razem z innymi prawnikami do Ojca Świętego , w ramach I-szej Ogólnopolskiej Pielgrzymki w marcu 1986 roku. Wzięło w niej udział 150 prawników z całej Polski, głównie adwokatów . Audiencja miała miejsce w dniach od 17 do 23 marca 1986r. w Domu Papieskim w Watykanie. Na czele pielgrzymki stał ówczesny krajowy duszpasterz prawników ks. prof. Tadeusz Pieronek. Słowa powitania do Ojca Św. wygłosił mec. Kazimierz Ostrowski z Krakowa.

Audiencja zasadnicza odbyła się w Sali Konsystorskiej zaś wspólne zdjęcie, które jest poniżej, przedstawia Salę Klementyńską. W październiku 2000 roku odbyła się kolejna pielgrzymka, w której uczestniczyło liczne grono przedstawicieli Śląskiej Palestry na czele z Panem Dziekanem adw. Andrzejem Dzięciołem.

Skip to content