Wypłata wynagrodzeń za pomoc prawną z urzędu

Izba Adwokacka w Katowicach

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wystąpił do Prezesów wszystkich Sądów apelacji katowickiej z pismem, w którym wnosi o zmianę zasad wypłacania wynagrodzeń dla pełnomocników i obrońców z urzędu oraz dla pełniących funkcję kuratora. Dziekan wnosi, aby wynagrodzenia płatne były niezwłocznie po zakończeniu sprawy w każdej instancji.

Pismo w sprawie w załączeniu
Wypłata wynagrodzeń za pomoc prawną z urzędu
[Pobrano 476 razy – 63,26 KB]

Skip to content