Zaległe wynagrodzenie za prowadzone sprawy „z urzędu”

Izba Adwokacka w Katowicach

Uprzejmie informuję, iż na moją prośbę o przedstawianiu zaległości w płatnościach za prowadzone sprawy z urzędu odpowiedziało 136 adwokatów.
Łącznie zgłosiliście Państwo zaległości w płatnościach na kwotę blisko 650 tys. zł.

W oparciu o przedstawione przez Państwa informacje zostały opracowane zestawienia, które przesłano zbiorczo do Prezesów:

  • Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
  • Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Gliwicach,
  • a także w zakresie zadłużeń odnoszących się indywidualnie do poszczególnych sądów:
    Sądu Rejowego w Będzinie, Sądu Rejonowego w Bytomiu, Sądu Rejonowego w Chorzowie, Sądu Rejonowego w Jaworznie, Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Sądu Rejonowego w Raciborzu, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim , Sądu Rejonowego w Rybniku, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Zabrzu, Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, Sądu Rejonowego w Mikołowie, Sądu Rejonowego w Tychach, Sądu Rejonowego w Olkuszu, Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, Sądu Rejonowego w Pszczynie, Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, Sądu Rejonowego w Mysłowicach, Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotów w Warszawie oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Zwróciłem się o indywidualne rozpoznanie każdej pozycji w zestawieniu oraz niezwłoczne uregulowanie wykazanych zaległości oraz wskazanie przyczyn nieuregulowania należności dla poszczególnych kwot.

W przypadku uregulowania zaległości proszę Państwa o bieżące informowanie o tym fakcie w celu aktualizacji przedmiotowego zestawienia.

Z poważaniem
Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach
Adw. Roman Kusz

Skip to content