Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach

Popularne tagi: zgromadzenie
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

W dniu 21 stycznia 2021 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podczas stacjonarnego posiedzenia podjęła uchwałę na mocy której m.in. wyznaczony został termin Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Izby Adwokackiej w Katowicach oraz tryb procedowania.

Niestety Zgromadzenie nie może się odbyć z wiadomych przyczyn w dotychczasowej formie w pełni.

W oparciu o powyższą uchwałę Zgromadzenie Izby odbędzie się w dniach 19 lutego (piątek) do 21 lutego (niedziela) 2021 roku w trybie hybrydowym.

W pierwszym dniu Zgromadzenia procedować będziemy wszyscy zdalnie, zaś akt wyborczy głosowania w dniu drugim i ewentualnie trzecim odbędzie się w tradycyjnej formie.

O szczegółowym jego przebiegu, porządku obrad oraz kwestiach związanych ze zgłaszaniem kandydatów na stanowiska, do organów oraz na delegatów na KZA zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani w kolejnych komunikatach oraz w wiadomościach e-mail.

Zgromadzenie Izby odbędzie się w oparciu o Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19.12.2020r.).

Z poważaniem,

Adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Sekretarz ORA w Katowicach
Adw. Paweł Matyja
Rzecznik Prasowy ORA w Katowicach

Skip to content