Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach

Popularne tagi: posiedzenia ORA, zgromadzenie
Adwokatura Polska

29 maja 2023r. (poniedziałek) – godz.18.00.

Na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 3 ust. 1, § 5 ust.1 i 4 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020 r., zwanego dalej Regulaminem), Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach postanowiła zwołać Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Katowicach na dzień 29 maja 2023 roku o godz. 18.00, w trybie stacjonarnym – w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 2.

W najbliższych dniach, pocztą elektroniczną, zostanie do Państwa przesłane Sprawozdanie z działalności organów Izby.

Adwokaci, którzy nie otrzymają sprawozdanie proszeni są o kontakt z sekretariatem ORA w Katowicach pod nr. tel 32 259 82 50.

Skip to content