Egzamin adwokacki 2020

Popularne tagi: egzamin
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, ze zgodnie z propozycją nowego terminu adwokackiego który ma się odbyć  w dniach od 23 do 26 czerwca br. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o udzielenie rekomendacji co do sposobu przeprowadzenia egzaminu. Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że  obecnie trudno jest dokonać wiążącej oceny obecnej sytuacji epidemiologicznej, niemniej jednak wskazał, że przy przeprowadzeniu egzaminu koniecznie jest zastosowanie zabezpieczeń i obostrzeń, mających na celu minimalizowanie ewentualnych zakażeń, w szczególności, wydał następujące zalecenia:

  1. Liczba osób uczestniczących w egzaminie ma zależeć od wielkości sali, przy założeniu, że odległość między osobami będzie wynosić co najmniej 2 metry;
  2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (2m);
  3. Należy zastosować środki ochrony indywidualnej m.in. osłony ust i nosa.
  4. Należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60 %) oraz zapewnić dostęp do miejsc, w którym można myć ręce mydłem i wodą;
  5. Należy umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i regularnie je uzupełniać;
  6. Należy wywiesić w widocznym miejscu informację jak skutecznie myć ręce;
  7. Nie wolno dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, należy przestrzegać higieny kaszlu i kichania (zakryć usta i nos zagiętym łokciem), umyć lub zdezynfekować ręce;
  8. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia egzaminacyjne i zadbać o dokładne sprzątanie sal i toalet z użyciem wody i detergentu oraz regularnie czyścić powierzchnie dotykowe (klawiatury, stoły, wyłączniki świateł, klamki itp.).

Na zapytanie Ministra Sprawiedliwości Prezydium NRA zajęło pozytywne stanowisko co do proponowanego terminu egzaminu, przy zaznaczeniu za warunkiem odbycia egzaminu w tym czasie jest spełnienie wszystkich rekomendacji GIS oraz uchwalenie przepisow, które zezwolą na wynajęcie sal, obiektów użyteczności publicznej, do  przeprowadzenie egzaminu.

ORA w Katowicach przedsięwzięła już niezbędne czynności w celu zapewnienia jak najbardziej bezpiecznych warunków uczestnikom egzaminu, w przypadku  jego realizacji w czerwcowym terminie.

Skip to content